Loading...
Start 2018-05-23T17:37:07+00:00

CONLIFT MOVER GÖR JOBBET

Contlift containermover är en maskin för att lyfta och flytta containers i hamnar och på industrier. Den kopplas till en terminaltraktor och alla funktioner styrs av föraren från en manöverlåda i hytten. Det finns ett antal standardmodeller att välja på, och utöver detta kan även anpassning till speciella kundönskemål erbjudas. Eftersom terminaltraktorn lätt kan kopplas bort och användas för andra ändamål om Contlift inte behövs hela tiden, är det ett mycket kostnadseffektivt alternativ för containerhantering. Dessutom är det ett driftssäkert system för containerhantering med låga drifts- och underhållskostnader. Se gärna vår video med en Contlift i arbete.

FÖRDELAR

Snabb och säker koppling till containern
Hastighet upp till 25 km/tim
Robust konstruktion med låga driftskostnader

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Transportera containers till och från kajkranar
Ta containers till och in i magasin för lastning/lossning
Lyfta containers på och av landsvägsfordon